Trò chơi Battlestar Galactica đăng ký trực tuyến. Chơi Batlstar Galactica trực tuyến

Trò chơi trực tuyến miễn phí
Language: vi

Trò chơi Battlestar Galactica đăng ký trực tuyến. Chơi Batlstar Galactica trực tuyến

Trò chơi trực tuyến:
Multiplayer Games :

Trò chơi trực tuyến [ 1 ] đăng ký
Batlstar Galactica trực tuyến

Battlestar Galactica Trò chơi trực tuyến - trình duyệt dựa trên sản phẩm nhiều người sử dụng mới nhất, mà là dựa trên các sự kiện của bộ phim truyền hình cùng tên. Xung đột giữa các thiên hà kéo dài đáng kể giữa các nền văn minh của con người và nền văn minh của robot phải được giải quyết trong quá trình trận chiến ác liệt. Cần lưu ý rằng các đại diện của các robot trước đó đã được đặt dưới sự kiểm soát toàn bộ tâm trí con người, nhưng trong một ngày khủng khiếp lên một cuộc nổi dậy đẫm máu.

hiển thị một mô tả chi tiết Đăng ký trong game [ 1 ]
Video và ảnh chụp màn hình của trò chơi Battlestar Galactica trực tuyến

Bạn cũng sẽ được hưởng các trò chơi video trực tuyến